ارسال اين مطلب به دوستان

((  نخستین قیر عملکردی خاص در کشور توسط دکتر نوروزی مدیرعامل شستا رونمایی شد ))