کد مطلب : ۶۰۲
plusresetminus
جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول ومجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مجمع خيریه خيرین سلامت كشور در روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اکثریت اعضای محترم هیئت امنای مجمع خیرین سلامت کشور با دستور جلسه های ذیل برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مجمع خيریه خيرین سلامت كشور برگزار شد
جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول ومجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مجمع خيریه خيرین سلامت كشور در روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اکثریت اعضای محترم هیئت امنای مجمع خیرین سلامت کشور با دستور جلسه های ذیل برگزار گردید.

دستورجلسه مجمع عمومی عادی:

۱) استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس مجمع 
۲) تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۹
۳) بررسي و تصویب بودجه پيشنهادی و خط مشی سال ۱۴۰۰
۴) انتخاب اعضای هيئت مدیره براي مدت قانونی
۵) انتخاب بازرسين براي مدت قانونی
۶) بررسی سایر مواردی كه در اختيار مجمع عمومی عادی می‌باشد

دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:
۱) بررسی و اصالح موادی از اساسنامه

در ابتدای جلسه، رئیس‌ هئیت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور نسبت به افتتاح مجمع عمومی اقدام نمودند و با توجه به حضور حدنصاب لازم، جلسه رسمیت یافته و افراد ذیل بعنوان هیئت رئیسه جلسه مجمع عمومی انتخاب گردیدند:
۱- آقای سید حسین رضا زاده بعنوان منشی جلسه
۲- آقای عبدالمجید مرادی نسب بعنوان منشی جلسه 
۳- آقای محمدرضا فلسفی بعنوان ناظر جلسه
۴- آقای محمدرضا نوروز شاد بعنوان ناظر جلسه
در ادامه با تایید اعضای حاضر، دستور جلسه توسط منشی قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع عمومی عادی:
۱) در اجرای بند اول دستور جلسه، گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس به استماع اعضای موسسه رسید.
۲) در اجرای بند دوم دستور جلسه، ترازنامه مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
۳) در اجرای بند سوم دستور جلسه، بودجه پیشنهادی و خط مشی سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
۴) در اجرای بند چهارم و پنجم دستور جلسه، پس از ثبت نام نامزدهای هیئت مدیره و بازرسان و تشریح برنامه های هرکدام از آنها انتخابات برگزار و بر اساس میزان آرای کسب شده اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال و بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۱) آقای حسینعلی شهریاری بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۲) آقای حسن امین لو بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۳) آقای صلاح الدین دلشاد بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۴) آقای نادر ریاحی سامانی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۵) آقای محمد آزاد بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۶) آقای محمد حسین نیکنام بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۷) آقای عبای مومنی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۸) آقای گلمکانی بعنوان عضو علی البدل  هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
۹) آقای پیشرو بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور انتخاب و قبول مسئولیت نمودند.
http://sedayesanatgar.ir/vdcbu5b0prhbg.iur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما