اتاق اصناف
 
دولت با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به تورم و گرانی‌ها دامن زد/ نوسانات شدید ارز سد راه تولید پارافین است
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۵